AllatRa

 
493,00 
AN8
Prodáno
Přidat k oblíbeným

Věčná Moudrost umožňuje člověku proměnit duchovně sebe sama,
poznat skrytou podstatu minulých a budoucích událostí

 

Kniha AllatRa vám odhalí unikátní informace o Osobnosti člověka a jeho Duši, o sub-osobnostech a s nimi souvisejících jevech, o dvojité podstatě člověka – o procesech jeho Duchovní a Materiální podstaty, o významu dominujícího světonázoru a jeho dopadu na volbu Osobnosti a její posmrtný osud.

Kniha obsahuje jedinečné prvotní znalosti o vícerozměrné konstrukci člověka v neviditelném světě, o spojení člověka s jinými dimenzemi a o výjimečných schopnostech mimo třetí dimenzi. Odpovídá na otázky, k čemu člověk potřebuje výkonný mozek a víceúrovňové vědomí, co je to změněný stav vědomí a jak probíhá postupné ponoření se do něj. Poskytuje starobylé duchovní praktiky pro duchovní sebezdokonalování a spojení se svojí Duší, radí, jak rozvinout šestý smysl a kontakt s duchovním světem. Popisuje skutečnou povahu nadpřirozených schopností jako jasnozřivost, jasnoslyšení, čtení myšlenek, předvídavost a dvojakost jejich projevů, vysvětluje proč je tak důležitá práce na sobě a vede k pochopení procesů neviditelného světa, dvojí povaze a vlivu na svět Osobnosti v roli Pozorovatele.

Kniha obsahuje unikátní vědecké poznatky, které moderní věda objeví v budoucnosti, znalosti, které jsou schopny již nyní změnit představy lidí o světě a o sobě samých. Tyto informace odhalují skutečnost vnějšího světa a způsob, kterým je vytvářena hmota. Vyčerpávající odpovědi na otázky o původu vesmíru a jeho vytvoření, víceúrovňové struktuře vesmíru, tajemství černé díry, unikátní podrobnosti o elektronu a tajemství jeho okamžitého přechodu ze stavu částice do vlnové podoby; o iluzi geometrie prostoru, zvláštnostech jevů kvantové fyziky. Tyto poznatky pomáhají vědeckou cestou dokázat prvotnost věčného Duchovního světa a dočasnost světa materiálního.

AllatRa obsahuje mnoho unikátních informací, které předbíhají nejvyspělejší objevy moderního výzkumu.

Kniha, bohatě ilustrovaná kresbami archeologických artefaktů z různých starověkých civilizací (protoindické kultury, Tripolské kultury, různých kultur staré Evropy, Balkánu, Blízkého východu, Uralu, kultur Afriky, Asie, Severní a Jižní Ameriky, což dokazuje přítomnost stejného duchovního poznání v různých dobách u různých lidí, kteří žili na různých kontinentech), poskytuje univerzální klíč k dešifrování starověkých symbolů, které v sobě uchovávají duchovní znalosti starodávných civilizací a jsou zafixovány v petroglyfech již z dob paleolitu. Odhaluje neznámé stránky historie dávných civilizací, je klíčem k pochopení starobylých zobrazení, duchovních znalostí, které jsou vyjádřeny v symbolice sakrálních staveb: pyramid, chrámů, pagod atd.

Rozkrývá tajemství tisíciletí – příběh o znacích a symbolech, které v masách aktivují agresi nebo pocit naděje. Na příkladech ukazuje jejich užití kněžími, v historii při vojenských expanzích na vlajkách a štítech, v současné době v náboženských institucích. Popisuje manipulativní technologie různých religií, mechanismy působení na podvědomí pomocí znaků a symbolů, které se aktivně používají v moderní konzumní společnosti.

Kniha "AllatRa" poskytuje cenný klíč k pochopení jediného zrnka Pravdy jediné duchovní cesty, která je ve světových náboženstvích popsána odlišně. Odhaluje tak zakódované duchovní poznání zaobalené do asociativních obrazů určitých náboženských směrů, unikátní a zapomenuté vědomosti, které existovaly ve všech náboženských systémech minulosti a současnosti. Ukazuje prapůvodní duchovní poznání bez slupky politických a náboženských ideologií a povrchnosti v čase. Dává odpovědi na hlavní duchovní otázky člověka k dosažení svého duchovního osvobození bez jakýchkoliv zprostředkovatelů. Odhaluje skutečnou tvář světového politického a kněžského systému, říká pravdu o tom, kdo a jak klame a rozděluje lidi, manipuluje s jejich vědomím, a dává srozumitelná návod, co udělat, aby nepodlehli vlivu těchto provokací.

AllatRa je encyklopedie prapůvodních duchovních Znalostí o světě, společnosti a člověku – není obyčejnou knihou v konvenčním slova smyslu – je jako duchovní praktika Lotosový květ, nekonečná ve své variabilitě a hloubce poznání.

Pokud to dovolíte, tato kniha se pro vás stane nevyčerpatelným zdrojem inspirace, bez ohledu na rasu, národnost, či náboženství. Ke každému promlouvá o jeho skrytém a soukromém a odpovídá na nejtajnější a osobní otázky. Poskytuje klíč k pochopení základních procesů viditelných i neviditelných světů. Je zdrojem prapůvodních Znalostí pro duchovní probuzení a radikální transformaci Člověka i celého lidstva.

Pokud hledáte – nalezli jste čistý, věčný a životodárný Zdroj.

 

Kniha byla napsána s přímou účastí Rigdena Djappo.

Formát 20×13cm, 835 stran, česky, pevná vazba © IBIS, s.r.o
ISBN: 978-80-904796-6-1

 

Nalezeny žádné příspěvky

Napsat recenzi nebo komentář