Parametry Parametry

Organické minerály / ElemVitals

Každý produkt této řady obsahuje minerální a stopové prvky v jediné přijatelné formě pro tělo – ve formě snadno vstřebatelné organické sloučeniny. Vstřebatelnost je 100%.
Minerální a stopové prvky v tabletách se v naprosté většině prodávají v jejich "přírodní" formě – v lepším případě. V tom horším, v podobě syntetické. "Přírodní" v tomto případě neznamená nic jiného, než že je nerost, obsahující příslušný stopový prvek, rozemlet, nadávkován a zabalen do hezké krabičky.
Výsledek je, že tyto přípravky organizmem doslova projdou – jejich účinek se podobá podání placeba. Navíc, pokud nejsou tyto prvky ve vhodné kombinaci, spíše organizmu uškodí (např. zinek sám odčerpává z organizmu měď, jód selen ap.). Jemně řečeno, není to právě ten nejlepší způsob doplňování nedostatku tak důležitých látek a to především s ohledem na jejich žádnou nebo nízkou vstřebatelnost.
Nejen lidský organismus přijímá stopové prvky a minerály pouze tehdy, pokud jsou navázany na organickou formu. Rostliny neorganické sloučeniny z prostředí transformují na sloučeniny organické, které jsou svou strukturou příbuzné tělním tekutinám. Tato forma je bohužel v poslední době v potravě stále méně přítomna.
Organické minerály, které zde nabízíme, jsou navázány na sladkovodní řasu Spirulina. Za vhodných podmínek má tato mikrořasa pozoruhodnou a zcela ojedinělou schopnost – umí transformovat anorganické sloučeniny na organické tak jako kterákoli jiná rostlina, ale co je pro nás velmi cenné – tyto organické sloučeniny jsou téměř totožné s organickými minerálními látkami v lidském těle.
Spirulina "oživuje" anorganické minerály a upravuje je na lehce fyziologicky přijatelné pro lidské tělo. Perličkou je, že způsob přípravy byl dlouhou dobu přísně tajný, protože byl vyvinut pro potřeby vojensko-průmyslového komplexu.
V těchto přípravcích jsou vždy přítomny ještě další vybrané biologicky aktivní látky, které jako kofaktory přispívají k asimilaci organizmem, zvyšují jejich přínos a umožňují jejich 100% využití. To je způsob, jakým se to děje v přírodě.
U řady přírodních komplexů minerálních látek ElemVitals je pro jejich přípravu používána technologie, kdy se molekuly prvku včleňují do organických molekul kyselin - citrónové, askorbové a mléčné a do buněčných enzymů. Je to totožný proces, který používá tělo – takovéto molekuly jsou totožné s těmi, které si lidský organizmus tvoří. Díky tomu je tato optimální, pro organizmus nejsnáze dostupná forma, maximálně vstřebatelná a minerální látky využity beze zbytku.