Sibiřský propolis

Sibiřský propolisPropolis. Všichni víme, co to je, ale jen málo z nás si uvědomuje, že patří k přírodním záhadám. Včelaři, lidoví léčitelé i moderní vědci něco o původu propolisu vědí, káždý ze svého úhlu pohledu. Jedna část si myslí, že se jedná o lepkavou mízu stromů, nasbíranou a fermentovanou včelami na ochranu včelstev. Jiní říkají, že je to produkt extrakce lepivého nektaru pylu z květů. Další jsou přesvědčeni, že propolis je výsledkem syntetizace látek v tělech včel.
Názory na chemické složení propolisu jsou stejně tak různé. Navzdory stejnému jménu je složení propolisu překvapivě rozmanité. Je dokonce dramaticky odlišné v závislosti na místě výskytu, počasí, ročním období, právě kvetoucích rostlinách a mnoha dalších faktorech. Mnoho vědců předpokládá, že každá část propolisu, který včely vytvoří, je svým složením unikátní. Nicméně každý souhlasí s názorem, že propolis je výsledkem vysoce komplexní biologické syntézy, ve které se pokaždé účastní velmi různé přírodní látky. Bylo prokázáno, že propolis, jako výsledek ne zcela jasných, ale jistě unikátních procesů, si svou biologickou aktivitu zachovává stovky let a má široké spektrum preventivních účinků. Z dobových materiálů vyplývá, že lékaři starověkého Řecka považovali propolis za elixír nesmrtelnosti.
Tak jako všude na světě, byl a je propolis ceněn i na Sibiři. Altajští šamani vždy považovali propolis za posvátný a magický lektvar a věřili, že posiluje sílu včelího jedu a je schopen vyhánět zlé duchy a všechny nemoci z lidského těla. K posílení léčivých účinků propolisu altajští léčitelé dávali mezi včelí plástve amulety ze zlata, stříbra, malachitu, onyxu a dalších vzácných minerálních látek. Tato stará technologie byla znovuzrozena na konci 20. století, poté co vědci přišli s novou hypotézou, vysvětlující neuvěřitelnou rozmanitost preventivních účinků propolisu. Podle této teorie má propolis jedinečnou energetickou matrici, která mnohokrát zesiluje biologické účinky jednotlivých složek své struktury. Následné četné vědecké pokusy a experimenty s obohacováním propolisu různými látkami, tuto teorii potvrdily.
Vědci z Výzkumného a inovačního centra Sibiřské zdraví a Mezinárodního a Altajského vědeckého centra včelařství a apiterapie věnovali více než dva roky své práce výzkumu a vývoji propolisových přípravků. Výsledkem této práce se staly tři fytokomplexy s názvem Sibiřský propolis – Zlatý, Stříbrný a Malachitový. Tyto balzámy jsou složeny z unikátních planě rostoucích altajských rostlin a altajského propolisu.

* * *