Adaptogen

Adaptogen

Aby bylo možné látku nebo preparát zařadit mezi adaptogeny, musí splňovat tato kriteria:

  1. musí být ZCELA netoxická a z hlediska organismu DOKONALE neškodá
  2. na funkce jedince musí mít průběžný blahodárný vliv
  3. jeho činnost nemusí být přísně specifická, musí však zachovat normální tělesné funkce v případě působení různých útoků (stresů)
  4. musí normalizovat tělesné funkce bez ohledu na existující (i chorobný) stav.

Ač se to nezdá, tyto nároky jsou skutečně velice tvrdé. Na rozdíl od léků, které mívají vedlejší účinky, musí adaptogeny vyvíjet blahodárný vliv na organismus bez jeho narušení nebo poškození.