Ekologie Zdraví

Ekologie Zdraví

Ekologie  ->  věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem
a mezi organizmy a prostředím

Jsme nedílnou součástí přírody. Pevně spojeni s okolním prostředím. Se vzduchem, který dýcháme, vodou, kterou pijeme, jídlem, které konzumujeme – to jsou naše zdroje enrgie. Každá buňka našeho organismu citlivě reaguje na jakékoliv vnější změny a jako malé zrcadlo odráží stav okolního prostředí. Co nám říká zrcadlo? Jestliže jsou buňky plné síly a výborně zvládají svoji práci, znamená to, že člověk je nejen zdravý, ale že pije pramenitou vodu a konzumuje potraviny z přírodního prostředí.

Ale co když se vedle našeho domu objevily tovární komíny nebo frekventovaná magistrála? A co když nemáme na výběr nic než chlorovanou vodu z vodovodního kohoutku nebo "mrtvou vodu" z PET láhve a k dispozici potraviny, které jsou vypěstovány na základě chemických hnojiv?
Někdo si řekne, že dnes tak mnozí z nás žijí a při tom si nestěžují na své zdraví. Ale pokud se podíváme na buňky současného městského člověka pod mikroskopem, i neškolené oko v nich může vidět usazeniny, toxiny a mnoho cizorodých chemických látek. Lékaři tento jev nazývají „znečištění vnitřního prostředí organismu“.

Čím je nebezpečné narušení vnitřní ekologie a proč se dnes mluví o potřebě pravidelné očisty organismu?

  1. na boj proti toxinům vynaloží organismus mnoho energie, která by mohla být mnohem lépe využita na životní funkce
  2. mnoho chemických látek se jeví jako silné alergeny a můžou vážně narušit imunitní systém.
  3. chronická otrava buněk může zvýšit riziko chronických onemocnění. Tyto a jiné nepříjemné následky znečistění vnitřního prostředí organismu jsou znázorněny v následující tabulce

Znečištění vnitřního prostředí organismu

Zvýšená spotřeba energie

Nerovnováha imunitního systému

Opotřebení a zánik buněk

Karcinogenní účinek

Genetická mutace

Únava, snížení práceschopnosti

Oslabení imunity, vznik alergií

Chronické onemocnění a předčasné stárnutí

Vysoké onkologické riziko

Vysoké riziko vrozených vad

Naštěstí máme možnosti zabránit znečištění buněk organismu a odvrátit tak nepříjemné následky. Můžeme odjet někam do přírody, nedotčené lidskou rukou, a zůstat tam žít v ekologicky nejčistším prostředí. Nejspíš je tato možnost nejlepší způsob jak očistit náš organismus, ale ne každý může učinit takový krok. Můžeme však využít současné prostředky na očištění organismu a tím tak udržet čistotu našich buněk, aniž bychom při tom narušili náš obvyklý městský životní styl.