Cesta k dokonalému zdraví

V.F.Frolov

V. F. FROLOV

trpěl tuberkulózou plic třetího stupně a v jeho 52 letech mu diagnostikovali rakovinu slepého střeva. Byl léčen cytostatiky, operaci odmítal. Životní situace donutila tohoto muže hledat nekonvenční metody navrácení a udržení zdraví, které by ale nevyžadovaly silné a úporné fyzické úsilí – sil mnoho neměl.
Svou pozornost zaměřil na zdroje energie organizmu. Vybral si okysličování a pozoroval způsob dýchání lidí z oblastí, kde se dožívají vysokého věku, jógínů a živočichů. Sbíral informace a praktikoval starobylá i moderní dechová cvičení, rozvíjel hypotézy buněčného dýchání a stále se utvrzoval v přesvědčení, že perfektní okysličování (dýchání) je klíčem k (jeho) zdraví.

V. F. FrolovJeho cílem bylo najít způsob, jak dosáhnout kvality dýchání jógínů v krátké době a aby tato technika byla dostupná pro každého.

Frolov začal vyvíjet a zdokonalovat přístroj, kterému říkal "trenažér" – přístroj jednoduchý konstrukcí, ale geniální svými účinky. Trenažér, který umožňuje člověku dýchat endogenním (vnitřním) způsobem. Pochopitelně, prvním testerem byl sám vynálezce. Výsledky se dostavily brzy – organizmus se začal regenerovat. Nádor začal mizet a po dvou letech zmizel zcela. Tělesná teplota se Frolovovi trvale snížila o více než jeden stupeň, což podle výsledků vědeckých studií znamená přechod organizmu do stavu vyšší životnosti.
Frolov se podrobil komplexní studii svého organizmu v Moskevském lékařském institutu a publikovaný výsledek ohromil učence i odborníky: biologické stáří organizmu vynálezce odpovídalo stáří organizmu dvacetiletého sportovce. Ale Vladimíru Frolovovi v té době bylo 65.
Díky používání svého vynálezu Frolov překonal následky 25-ti leté tuberkulózy plic, zbavil se opakovaných bolestí u srdce, ledvinových kaménků a žaludečního vředu. Zmizely mu šedivé vlasy a objevil se nový vlasový porost.
Ale skutečný zázrak se udál tehdy, když stejných výsledků dosáhli jeden po druhém jeho přátelé a známí, a později tisíce a tisíce následovníků tohoto způsobu dosažení úplného zdraví.

PoužíváníHlavními výhodami cvičení na trenažéru jsou jejich jednoduchost, dostupnost a univerzálnost. Mohou je provádět dospělí i děti. Cvičení na trenažéru lze dokonale kombinovat s jakoukoli jinou léčbu nebo rehabilitací.
Frolovův trenažér umožňuje provádět dechová cvičení doma nebo kdekoli jinde. Velmi snadno je lze kombinovat s inhalací éterických olejů nebo rostlinných odvarů – přístroj je na to uzpůsoben.

 

Návod k použití v českém jazyce si můžete stáhnout zdeManuál